Panaszkezelési Tájékoztató

Tájékoztatjuk tisztelt Vásárlóinkat, hogy az áruházunk által nyújtott szolgáltatások tekintetében szóbeli panasz előterjesztésére a Vevőszolgálaton van lehetőség.

Írásbeli panasz előterjeszthető Társaságunk székhelyére címezve

Forrás Áruház Kft.

4211 Ebes, Forrás utca 2.

vagy elektronikus úton

kapcsolat@forrasaruhaz.hu

Panasz a vásárlást követő 7 napon belül terjeszthető elő

  • a kifogásolt termékről készült digitális, a készítés idejét is rögzítő fényképfelvételek, valamint
  • a vásárlást igazoló számviteli bizonylatot bemutatásával egyidejűleg.
 
  • Mind a szóbeli, mind az írásbeli panasz esetén szükséges, hogy a fogyasztó a vásárolt terméket bontatlan csomagolásban, vagy bontott csomagolás esetén hiánytalan mennyiségben adja át a Forrás Áruház Kft. részére.
  • A hűtött, illetve fagyasztott termékek esetén reklamációt csak abban az esetben fogad el a Forrás Áruház Kft., amennyiben a hitelt érdemlő módon bizonyítható, hogy a vásárlást követően a hűtési lánc nem szakadt meg.
  • A Forrás Áruház Kft. 500.-Ft érték alatti termék vásárlása esetén csak különös méltánylást érdemlő esetben fogad el reklamációt.

A panaszkezelési szabályzat teljes terjedelmében megismerhető áruházaink vevőszolgálatán, kérjék munkatársaink segítségét.

Ebes, 2022. augusztus 26.